Good morning, Vietnam!

Hałas, tłok i wysokie na kilkadziesiąt metrów drapacze chmur. Po miesiącu w lekko zaspanym Laosie, powrót do Wietnamu to szok dla mojego ciała i terapia wstrząsowa dla umysłu. Dookoła tysiące motocykli i klaksonów. Nieustające „bip, bip, bip”. Jednym słowem: Sajgon!

***

Noise, crowd and super-high skyscrapers. After a month in slightly sleepy Laos, a return to Vietnam is a shock to my body and mind. There are thousands of motorbikes and horns around. Incessant ‘beep, beep, beep’. In one word: Saigon!

_ATE5250

_ATE5251

_ATE5253

_ATE5271

_ATE5275

_ATE5279

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s