Girl power

Do czarnego mini busa wsiadam pierwsza, wysiadam ostatnia. Po drodze przechwytuje mnie wysoki Chińczyk o wyglądzie Indianina. Osiem godzin później ląduję nad jeziorem Lugu Hu – ostoi matriarchalnego ludu Mosuo. Właściciel hostelu próbuje namówić mnie na przejażdżkę wokół rozlewiska, ale mnie interesują jedynie dziewczyny z plemienia.

Kobiety Mosuo żyją bez męża, bez ślubu, pod jednym dachem z matką i babką. Nazwisko i wszelkie dobra dziedziczą w żeńskiej linii. Z wybrankami spotykają się pod osłoną nocy. Nie mieszkają razem, ale jeśli pojawią się dzieci – wspólnie sprawują nad nimi opiekę. Ich relacja oparta jest na otwartości. Dosłownie. Nikt nie ma wyłączności na „drugą połowę”, jednak dopóki trwa miłość, dopóty trwa związek. Gdy uczucie wygasa, każde idzie w swoją stronę. Tyle w teorii. W praktyce nie wiem – nikt nie mówi w żadnym zrozumiałym dla mnie języku.

***

To the black minivan I get on first and get off last. A tall, Chinese man of Indian appearance meets me halfway. Eight hours later I reach Lugu Lake – the bedrock to the matriarchal tribe Mosuo. The owner of my hostel is trying to talk me into a ride around the lake, but I am interested only in the girls.

Mosuo women live without husbands, without marriage, under the same roof with their mothers and grandmothers. They inherit surnames and all goods in the female line. They meet with the chosen one under the cover of night. Their relationship is based on openness. Literally. There is no solus agreement, but as long as love lasts, so does the relationship. When the feeling expires, each of them goes their own way. That is the theory. In practice – I do not know. No one speaks any understandable language.

_ATE5656

_ATE5657

_ATE5685

_ATE5691

_ATE5695

_ATE5696

_ATE5718

_ATE5730

_ATE5731

Advertisements

One thought on “Girl power

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s