Tree of Light

Lubię drzewa. Te na Sri Lance szczególnie. Małe, targane wiatrem dzielnie znoszą każdy powiew. Czasem zdarza im się stracić pion, niemniej silne korzenie trzymają je mocno w ziemi. Wielkich i rozłożystych nie rusza nic – górują nieprzerwanie nad ludźmi i resztą świata.

W Anuradhapurze święte drzewo Bodhi przyciąga pielgrzymów z najdalszych zakątków kraju. Odziani w biel palą kadzidła i składają kwiaty. Pod drzewem, z którego gałęzi wyrosło, Budda osiągnął oświecenie. Ma ponad dwa tysiące sześćset lat. Oglądam z bliska. Zdecydowanie nie wygląda na swój sędziwy wiek.

***

I like trees. Those in Sri Lanka in particular. The small, tossed by the wind bravely endure every blast. Sometimes they lose a pawn, but strong roots hold them firmly in the ground. The big and effuse continuously dominate over people and the rest of the world.

In Anuradhapura, sacred Bodhi tree attracts pilgrims from the remotest corners of the country. Clad in white, they burn incense and lay flowers. Under a tree from which the branch grew, the Buddha attained enlightenment. It is more than two thousand six hundred years old but it definitely does not look its age.

_ATE6117

_ATE6118

_ATE6119

_ATE6137

_ATE6145

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s