Where the Devil cannot go himself, he sends a woman

Machu Picchu. Pierwsze na podróżniczej liście i zarazem ostatnie miejsce przed powrotem do domu. Naprawdę nie wiem czemu chcę je zobaczyć. Moja wiedza historyczna jest żadna. Pasja do odkrywania tajemniczych kultur jeszcze mniejsza. Może to inny kontynent? Odległość od Europy? Złudzenie, że dalej już się nie da? A może nadzieja, że jak tam się da, to już wszędzie będzie można.

Dało się. Czas wracać.

***

Machu Picchu. First on the travel list and the last place before the return. I really do not know why I want to see it. My historical knowledge equals zero. The passion for mysterious cultures is even smaller. Maybe it is another continent? The distance from Europe? The illusion that it cannot be any further? Or maybe it is hope that once you get so far, there is no place you cannot reach.

I got there. It is time to go back.

_ATE8461

_ATE8465

_ATE8466

_ATE8469

_ATE8471

_ATE8482

_ATE8489

_ATE8515

_ATE8517

_ATE8529

Advertisements

2 thoughts on “Where the Devil cannot go himself, he sends a woman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s